Wydarzenia

Informacje dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty

Podstawowe informacje dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty Załącznik 1.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa związanego z organizacją egzaminu ósmoklasisty Załącznik 2.