Wydarzenia

Osiągnięcia

ZESTAWIENIE WYNIKÓW DLA NASZEJ SZKOŁY, WOJEWÓDZTWA I KRAJU W LATACH 2002 - 2012

 

LATA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

2012

 

 2013

Średnia arytmetyczna punktów

w naszej szkole

32,9

28,7

30,9

25,1

26,3

22,9

26,83

21,33

        24,22    

w woj.

kuj-pom

28,8

24,0

25,9

25,4

22,17

24,1

24,94

 22,13

23,60

 

w kraju

29,5

25,3

26,6

25,8

22,6

 

24,6

 

25,96

22,75

24,07

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie – wyniki w skali stanikowej lata 2002 - 2012