Wydarzenia

Konsultacje - zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora w sprawie procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami Dyrektora w sprawie procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Druki deklaracji i oświadczenia są obowiązkowe dla wszystkich dzieci korzystających z opieki w klasach I - III, rewalidacji lub/oraz konsultacji z nauczycielami. Dziecko zgłaszające się na konsultacje bądź rewalidacje musi mieć podpisaną przez rodziców deklarację i oświadczenie, (do pobrania poniżej).

Zarządzenie Dyrektora w sprawie procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19
Nazwa dokumentu Dokument - w celu pobrania, wystarczy kliknąć!
Zarządzenie Dyrektora nr 8/2020
Zarządzenie Dyrektora

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Procedura

Procedura konsultacji na terenie w Ostrowąsie

Załącznik 1.

Procedura korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej w Szkole  Podstawowej im . ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie

Załącznik 2.

Procedura czyszczenia , dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w czasie epidemi COVID – 19 w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie

Załącznik 3.
Deklaracja uczniowie klasy I – III Załącznik 4.
Deklaracja uczniowie klas IV – VIII Załącznik 5.

Oświadczenie rodziców

Załącznik 6.

Deklaracja – zajęcia rewalidacyjne

Załącznik 7.

Instrukcja jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę.

Załącznik 8.
Instrukcja jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice. Załącznik 9.
Instrukcja jak skutecznie dezynfekować ręce. Załącznik 10.
Instrukcja mycia rąk Załącznik 11.
Ewidencja wejścia/wyjścia do szkoły i pomiaru temperatury Załącznik 12.

Oświadczenie nauczyciela / pracownika szkoły.

Załącznik 13.
 Wniosek na udział dziecka w konsultacjach przedmiotowych Załącznik 14.