Wydarzenia

Nauczyciele

Dyrektor Szkoły


mgr Edyta Zielonka


 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 

mgr Marta Oczachowska - wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Grzankowska - wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Stachowiak -  wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna, technika, edukacja dla bezpieczeństwa,


Nauczyciele klas IV - VII:
 

mgr Adrianna Kowalska - wychowawca   klasy V, j. angielski

mgr Jakub Pietrykowski - wychowawca klasy VI,  wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Elżbieta Oczachowska -  wychowawca klasy VII, biologia,geografia, plastyka

mgr Izabella Chudzio - wychowawca klasy VIII, j. polski, historia

mgr Mateusz Jadczak - matematyka

mgr Katarzyna Banach - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

ks. dr Janusz Drewniak - religia,muzyka

mgr Kamila Drużyńska - chemia, nauczyciel bibliotekarz

mgr Agata Rybczyńska  - j. niemieckim j.polski

mgr Angelika Sapis - fizyka