Wydarzenia

System oceniania w szkole

1.      SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE

 

KLASYFIKACJA  PÓŁROCZNA

Poinformowanie rodziców  w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania.

2 stycznia 2018r.

Wystawienie przewidywanych ocen w dzienniku lekcyjnym w kolumnie „Przewidywana ocena”.

12 stycznia 2018r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie opisowej uczniów klas I –III oraz ocenach z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV – VII.

15 stycznia 2018.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

29 stycznia 2018r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja półroczna.

2 lutego  2018r.

KLASYFIKACJA  ROCZNA

Poinformowanie rodziców o w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania.

15 maja 2018r.

Wystawienie przewidywanych ocen w dzienniku lekcyjnym w kolumnie „Przewidywana ocena”.

25 maja 2018r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie opisowej uczniów klas I –III oraz ocenach z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV – VII.

28 maja 2018r.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

11 czerwca 2018r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja półroczna.

15 czerwca 2018r.