Wydarzenia

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia logopedyczne - Małgorzata Grzankowska, Ewa Stachowiak

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Elżbieta Oczachowska, Małgorzata Grzankowska

Zajęcia rewalidacyjne - Izabella Chudzio

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - j.polski Izabella Chudzio

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyka Mateusz Jadczak

Zajęcia z pedagogiem - Katarzyna Banach