Wydarzenia

Zajęcia specjalistyczne

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego - Izabella Chudzio
  • logopedia - Ewa Stachowiak
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki -  mgr Mateusz Jadczak
  • zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - mgr Małgorzata Grzankowska