Wydarzenia

Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

 

 


W  związku z nadal trwającym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS – Cov – 2, a także w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie informuje, że zaplanowane na 24 czerwca 2020 r. coroczne, uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły zostały odwołane.


Ciemnoniebieskie tło, ikona informacyjna po lewej stronie na pomarańczowym tle oraz tekst po prawej stronie na białym tle: "Od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych".

 

MYJ RĘCE Z LISKIEM

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

   Pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich. Stosujcie się do wszystkich zasad zalecanych przez służby sanitarne.

   Ruszamy z edukacją na odległość (szczegółowe informacje poniżej). Taka forma nauczania jest czymś nowym w naszej szkole. Na początku będzie to zapewne trudne zarówno dla Was, jak i dla nauczycieli. Bądźcie więc cierpliwi i spokojnie podejdźcie do tego wyzwania. Początki zawsze są trudne. Myślę, że z czasem wszyscy nauczymy się pracować w ten sposób.

   Drodzy Rodzice, wspierajcie swoje dzieci, zachęcajcie je do uczestnictwa w zaproponowanych przez szkołę nowych formach nauczania.

   Drodzy Uczniowie, kto jeżeli nie Wy -  młodzi, poradzi sobie z tym co dotychczas było często formą zabawy, a teraz staje się narzędziem edukacji. Wspólnie Damy Radę.

Dyrektor szkoły Edyta Zielonka

 

Przed rozpoczęciem lekcji przygotuj:

·        Podręcznik i zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń)

·        Długopis, ołówek, gumkę

·        Odpowiednie miejsce by korzystając z komputera móc również korzystać zpodręcznika i tworzyć notatki w zeszycie

·        Słuchawki(mikrofon) jeżeli uzgodnione to jest z nauczycielem

 

               

Szanowni Nauczyciele , Rodzice , Uczniowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.

   W związku z tym od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie będzie prowadzone kształcenie na odległość. Rozpoczynamy kontynuację realizacji podstawy programowej. Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-VIII) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

  We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystywać będzie platformy internetowe: dziennik elektroniczny, Messenger, poczta elektroniczna, komunikator Skype, strona epodreczniki.pl i inne. Wykorzystanie platformy internetowej Skype dedykowane jest uczniom klas IV-VIII oraz zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej a rodzicami uczniów – także w oddziałach I-III. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

   Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów klas I-VIII oparty jest na dotychczasowym planie lekcji oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych:

 1. Zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałemi klasowymi trwają maksymalnie 30 minut (matematyka, j.polski, j.angielski) - (rozpoczynają się zgodnie z planem).
 2. Pozostałe zajęcia trwają maksymalnie 20 minut.
 3. Wychowawcy prześlą na dziennik elektronicznykażdej klasie dokładny plan na poszczególny dzień.
 4. Jutro 25.03.2020r. (środa) rozpoczniemy już zajęcia.

Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie przygotują tematy na cały tydzień z każdego przedmiotu i zapiszą je w dzienniku elektronicznym wg schematu:

Np.

Matematyka- 25 marca 2020 r. (środa)

     Temat………………………..

Cele lekcji* max 2 cele w języku zrozumiałym dla ucznia …………

      Wyjaśnienieb. krótkie do czego przyda się poznana wiedza w praktyce czyli Nacobezu

               ……………………………..

 Strona w podręczniku i zeszycie ćwiczeń………………….

      Linki- np. epodreczniki.plwww.gov.pl/web/zdalnelekcje.

      Dodatkowe informacje ……………………………….

Następnie z zgodnie z aktualnym planem zajęć uczniowie "spotykają się" z nauczycielem na Messengerze */lub w sposób wybrany przez nauczyciela/, gdzie przez ok. 30 minut /20 minut/ będzie prowadzona lekcja. Prowadzący będzie wówczas dostępny dla uczniów i będzie wyjaśniał, dopowiadał, oceniał np. za aktywność, zadania itp. W celu zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków do nauki, niektóre lekcje mogą się odbywać za pomocą Zoom-video czy Skype(po uprzednim umówieniu się nauczyciela z uczniami).

Godziny zajęć są ustalone według obowiązującego od początku roku planu lekcji tzn. pierwsza godzina lekcyjna rozpoczyna się o godzinie 8:00 w zależności od przedmiotu trwa 20 lub 30 minut, druga godzina rozpoczyna się o 8:55 i trwa 20 lub 30 minut, każda kolejna godzina rozpoczyna się zgodnie z planem, a czas jej trwania jest uzależniony od przedmiotu.

Np. Klasa IV środa

 1. Język angielski – 8.00 – 8.30  /30 minut/    (25 minut przerwy )
 2. Przyroda – 8.55 – 9.15           /20 minut/     (35 minut przerwy)
 3. Język polski – 9.50 – 10.20     /30 minut/    (25 minut przerwy)
 4. Religia – 10.45 – 11.05           /20 minut/     (45 minut przerwy)
 5. W-f – 11.50 – 12.10                 /20 minut/     (35 minut przerwy)
 6. Matematyka – 12.45 – 13.15   /30 minut/     (25 minut przerwy)


Bardzo proszę aby nauczyciele zadawali pracę domową tylko sporadycznie /przynajmniej do czasu jak wszyscy wdrożymy się w zdalnego nauczania/

Już wkrótce nauczyciele poinformują uczniów i rodziców w jaki sposób będą weryfikować wiedzę i umiejętności uczniów czyli oceniać oraz o możliwości konsultacji rodzica z nauczycielem prowadzącym zajęcia /termin i forma/.

W trakcie zajęć postaramy się dostosowywać i ulepszać na bieżąco wszystko, co będzie możliwe.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM POWODZENIA!

 

W sprawie rekrutacji do klasy 1 lub w celu uzyskania innych informacji na temat szkoły proszę kontaktować się z dyrektorem
telefonicznie lub mailowo.
numer telefonu: 790 - 504 - 306
e-mail: dyrektor@sp.ostrowas.eu


Wszelkie informacje dotyczące nauki na odległość znajdują się w zakładce e-learning uczeń / e-learning rodzic oraz
w dzienniku elektronicznym szkoły.
 
 
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego pedagog szkolny Katarzyna Banach oferuje swoją pomoc.
Dyżur telefoniczny będzie pełnić we wtorki w godz.8:00-14:00,
w czwartki w godz.15:00-20:00
numer tel. 783-042-722
e-mail: k.banach@sp.ostrowas.eu
 
Szkoła zamknięta do 26.04.2020r.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowo.
numer telefonu: 790 - 504 - 306
e-mail: dyrektor@sp.ostrowas.eu


Ruszyła rekrutacja do szkoły, wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce "Rekrutacja 2020/2021"


 
 

 Szkoła Podstawowa

im. ks. kan. Jana Matusiaka

Ostrowąs 81

87-700 Aleksandrów Kuj.

Dyrektor szkoły: mgr Edyta Zielonka

tel./fax 54 282 27 43 

psp.ostrowas@wp.pl

www.pspostrowas.hekko.pl

 

Oto nasza szkoła:


 

 

W naszej szkole każdy jest ważny,

 czuje się bezpieczny

 i ma możliwości rozwoju

własnych zainteresowań

 

 

Ogólna charakterystyka szkoły:


Uczniowie: 90

Liczba oddziałów – 7

Kadra pedagogiczna – 14

Pracownicy obsługi – 3

 

 

Baza szkoły:

 • Pracownia komputerowa
 • Boisko szkolne
 • Plac zabaw
 • Biblioteka
 • 7 klasopracowni

 

Zapewniamy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia w klasopracowni komputerowej
 • Bogato wyposażone klasy m.in. w tablice interaktywne
 • Opiekę pedagogiczno-psychologiczną
 • Zajęcia logopedyczne
 • Ciekawe imprezy środowiskowe – ogniska, wystawy, przedstawienia
 • Raz na 5 lat kilkudniową darmową wycieczkę w góry
 • Współpracę z rodzicami
 • Uczestnictwo uczniów w różnorodnych konkursach, imprezach i koncertach umuzykalniających
 • Atrakcyjne zajęcia edukacyjne w ramach projektów Unijnych:
 • Uczeń na 6 w Powiecie Aleksandrowskim oraz Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów kl. I-III
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Dowóz i odwóz autobusem szkolnym z Halinowa

Różnorodną paletę zajęć pozalekcyjnych:

 • Kółko plastyczne
 • Kółko przyrodnicze
 • Kółko matematyczne
 • Kółko j. angielskiego
 • Kółko j.niemieckiego
 • Kółko historyczne
 • Doradztwo zawodowe
 • Kodowanie i programowanie
 • Robotyka
 • Szachy
 • SKS, PCK

 

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA I BEZPIECZEŃSTWO

TO GŁÓWNE ATUTY

NASZEJ SZKOŁY

 

 

Przyszłych uczniów informujemy:


Klasy  I-III mają oddzielne sale lekcyjne z kącikiem relaksacyjnym.


Dzieci są objęte programem:


„Owoce w szkole”


„Pij mleko”


Mają możliwość korzystania z drugiego śniadania i obiadu.