Wydarzenia

Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

 

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć, który obowiązuje od 1.02.2021r.

Grafika niebieska z napisem: od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną – rozporządzenie podpisane.

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla klas 1-3 szkół podstawowych

 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Proszę o zapoznanie się z załączonymi wskazówkami i informacjami.


Edyta Zielonka
Dyrektor Szkoły

Zasady obowiązujące w czasie zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie.


Szczegółowe informacje dotyczące nauczania zdalnego i stacjonarnego znajdują się w dzienniku elektronicznym VULCAN.

MYJ RĘCE Z LISKIEM

 

 

 Szkoła Podstawowa

im. ks. kan. Jana Matusiaka

Ostrowąs 81

87-700 Aleksandrów Kuj.

Dyrektor szkoły: mgr Edyta Zielonka

tel./fax 54 282 27 43 

dyrektor@sp.ostrowas.eu

www.pspostrowas.hekko.pl

 

Oto nasza szkoła:


 

 

W naszej szkole każdy jest ważny,

 czuje się bezpieczny

 i ma możliwości rozwoju

własnych zainteresowań

 

 

Ogólna charakterystyka szkoły:


Uczniowie: 71

Liczba oddziałów – 7

Kadra pedagogiczna – 14

Pracownicy obsługi – 4

 

 

Baza szkoły:

 • Pracownia komputerowa

 • Boisko szkolne

 • Plac zabaw

 • Biblioteka

 • 7 klasopracowni

 

Zapewniamy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 • Zajęcia w klasopracowni komputerowej

 • Bogato wyposażone klasy m.in. w tablice interaktywne

 • Opiekę pedagogiczno-psychologiczną

 • Zajęcia logopedyczne

 • Ciekawe imprezy środowiskowe – ogniska, wystawy, przedstawienia

 • Raz na 5 lat kilkudniową darmową wycieczkę w góry

 • Współpracę z rodzicami

 • Uczestnictwo uczniów w różnorodnych konkursach, imprezach i koncertach umuzykalniających

 • Atrakcyjne zajęcia edukacyjne w ramach projektów Unijnych:

 • Uczeń na 6 w Powiecie Aleksandrowskim oraz Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów kl. I-III

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • Zajęcia wyrównawcze

 • Dowóz i odwóz autobusem szkolnym z Halinowa

Różnorodną paletę zajęć pozalekcyjnych:

 • Kółko plastyczne

 • Kółko przyrodnicze

 • Kółko matematyczne

 • Kółko j. angielskiego

 • Kółko j.niemieckiego

 • Doradztwo zawodowe

 • Kodowanie i programowanie

 • Robotyka

 • Szachy

 • PCK

 

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA I BEZPIECZEŃSTWO

TO GŁÓWNE ATUTY

NASZEJ SZKOŁY

 

 

Przyszłych uczniów informujemy:


Klasy  I-III mają oddzielne sale lekcyjne z kącikiem relaksacyjnym.


Dzieci są objęte programem:


„Owoce w szkole”


„Pij mleko”


Mają możliwość korzystania z drugiego śniadania i obiadu.