Wydarzenia

Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Ciemnoniebieskie tło, ikona informacyjna po lewej stronie na pomarańczowym tle oraz tekst po prawej stronie na białym tle: "Od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych".

 

MYJ RĘCE Z LISKIEM

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

   Pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich. Stosujcie się do wszystkich zasad zalecanych przez służby sanitarne.

   Ruszamy z edukacją na odległość (szczegółowe informacje poniżej). Taka forma nauczania jest czymś nowym w naszej szkole. Na początku będzie to zapewne trudne zarówno dla Was, jak i dla nauczycieli. Bądźcie więc cierpliwi i spokojnie podejdźcie do tego wyzwania. Początki zawsze są trudne. Myślę, że z czasem wszyscy nauczymy się pracować w ten sposób.

   Drodzy Rodzice, wspierajcie swoje dzieci, zachęcajcie je do uczestnictwa w zaproponowanych przez szkołę nowych formach nauczania.

   Drodzy Uczniowie, kto jeżeli nie Wy -  młodzi, poradzi sobie z tym co dotychczas było często formą zabawy, a teraz staje się narzędziem edukacji. Wspólnie Damy Radę.

Dyrektor szkoły Edyta Zielonka

 

Przed rozpoczęciem lekcji przygotuj:

·        Podręcznik i zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń)

·        Długopis, ołówek, gumkę

·        Odpowiednie miejsce by korzystając z komputera móc również korzystać zpodręcznika i tworzyć notatki w zeszycie

·        Słuchawki(mikrofon) jeżeli uzgodnione to jest z nauczycielem

 

               

Szanowni Nauczyciele , Rodzice , Uczniowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.

   W związku z tym od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie będzie prowadzone kształcenie na odległość. Rozpoczynamy kontynuację realizacji podstawy programowej. Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-VIII) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

  We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystywać będzie platformy internetowe: dziennik elektroniczny, Messenger, poczta elektroniczna, komunikator Skype, strona epodreczniki.pl i inne. Wykorzystanie platformy internetowej Skype dedykowane jest uczniom klas IV-VIII oraz zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej a rodzicami uczniów – także w oddziałach I-III. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

   Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów klas I-VIII oparty jest na dotychczasowym planie lekcji oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych:

 1. Zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałemi klasowymi trwają maksymalnie 30 minut (matematyka, j.polski, j.angielski) - (rozpoczynają się zgodnie z planem).
 2. Pozostałe zajęcia trwają maksymalnie 20 minut.
 3. Wychowawcy prześlą na dziennik elektronicznykażdej klasie dokładny plan na poszczególny dzień.
 4. Jutro 25.03.2020r. (środa) rozpoczniemy już zajęcia.

Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie przygotują tematy na cały tydzień z każdego przedmiotu i zapiszą je w dzienniku elektronicznym wg schematu:

Np.

Matematyka- 25 marca 2020 r. (środa)

     Temat………………………..

Cele lekcji* max 2 cele w języku zrozumiałym dla ucznia …………

      Wyjaśnienieb. krótkie do czego przyda się poznana wiedza w praktyce czyli Nacobezu

               ……………………………..

 Strona w podręczniku i zeszycie ćwiczeń………………….

      Linki- np. epodreczniki.plwww.gov.pl/web/zdalnelekcje.

      Dodatkowe informacje ……………………………….

Następnie z zgodnie z aktualnym planem zajęć uczniowie "spotykają się" z nauczycielem na Messengerze */lub w sposób wybrany przez nauczyciela/, gdzie przez ok. 30 minut /20 minut/ będzie prowadzona lekcja. Prowadzący będzie wówczas dostępny dla uczniów i będzie wyjaśniał, dopowiadał, oceniał np. za aktywność, zadania itp. W celu zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków do nauki, niektóre lekcje mogą się odbywać za pomocą Zoom-video czy Skype(po uprzednim umówieniu się nauczyciela z uczniami).

Godziny zajęć są ustalone według obowiązującego od początku roku planu lekcji tzn. pierwsza godzina lekcyjna rozpoczyna się o godzinie 8:00 w zależności od przedmiotu trwa 20 lub 30 minut, druga godzina rozpoczyna się o 8:55 i trwa 20 lub 30 minut, każda kolejna godzina rozpoczyna się zgodnie z planem, a czas jej trwania jest uzależniony od przedmiotu.

Np. Klasa IV środa

 1. Język angielski – 8.00 – 8.30  /30 minut/    (25 minut przerwy )
 2. Przyroda – 8.55 – 9.15           /20 minut/     (35 minut przerwy)
 3. Język polski – 9.50 – 10.20     /30 minut/    (25 minut przerwy)
 4. Religia – 10.45 – 11.05           /20 minut/     (45 minut przerwy)
 5. W-f – 11.50 – 12.10                 /20 minut/     (35 minut przerwy)
 6. Matematyka – 12.45 – 13.15   /30 minut/     (25 minut przerwy)


Bardzo proszę aby nauczyciele zadawali pracę domową tylko sporadycznie /przynajmniej do czasu jak wszyscy wdrożymy się w zdalnego nauczania/

Już wkrótce nauczyciele poinformują uczniów i rodziców w jaki sposób będą weryfikować wiedzę i umiejętności uczniów czyli oceniać oraz o możliwości konsultacji rodzica z nauczycielem prowadzącym zajęcia /termin i forma/.

W trakcie zajęć postaramy się dostosowywać i ulepszać na bieżąco wszystko, co będzie możliwe.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM POWODZENIA!

 

W sprawie rekrutacji do klasy 1 lub w celu uzyskania innych informacji na temat szkoły proszę kontaktować się z dyrektorem
telefonicznie lub mailowo.
numer telefonu: 790 - 504 - 306
e-mail: dyrektor@sp.ostrowas.eu


Wszelkie informacje dotyczące nauki na odległość znajdują się w zakładce e-learning uczeń / e-learning rodzic oraz
w dzienniku elektronicznym szkoły.
 
 
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego pedagog szkolny Katarzyna Banach oferuje swoją pomoc.
Dyżur telefoniczny będzie pełnić we wtorki w godz.8:00-14:00,
w czwartki w godz.15:00-20:00
numer tel. 783-042-722
e-mail: k.banach@sp.ostrowas.eu
 
Szkoła zamknięta do 26.04.2020r.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowo.
numer telefonu: 790 - 504 - 306
e-mail: dyrektor@sp.ostrowas.eu


Ruszyła rekrutacja do szkoły, wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce "Rekrutacja 2020/2021"


 
 

 Szkoła Podstawowa

im. ks. kan. Jana Matusiaka

Ostrowąs 81

87-700 Aleksandrów Kuj.

Dyrektor szkoły: mgr Edyta Zielonka

tel./fax 54 282 27 43 

psp.ostrowas@wp.pl

www.pspostrowas.hekko.pl

 

Oto nasza szkoła:


 

 

W naszej szkole każdy jest ważny,

 czuje się bezpieczny

 i ma możliwości rozwoju

własnych zainteresowań

 

 

Ogólna charakterystyka szkoły:


Uczniowie: 90

Liczba oddziałów – 7

Kadra pedagogiczna – 14

Pracownicy obsługi – 3

 

 

Baza szkoły:

 • Pracownia komputerowa
 • Boisko szkolne
 • Plac zabaw
 • Biblioteka
 • 7 klasopracowni

 

Zapewniamy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia w klasopracowni komputerowej
 • Bogato wyposażone klasy m.in. w tablice interaktywne
 • Opiekę pedagogiczno-psychologiczną
 • Zajęcia logopedyczne
 • Ciekawe imprezy środowiskowe – ogniska, wystawy, przedstawienia
 • Raz na 5 lat kilkudniową darmową wycieczkę w góry
 • Współpracę z rodzicami
 • Uczestnictwo uczniów w różnorodnych konkursach, imprezach i koncertach umuzykalniających
 • Atrakcyjne zajęcia edukacyjne w ramach projektów Unijnych:
 • Uczeń na 6 w Powiecie Aleksandrowskim oraz Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów kl. I-III
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Dowóz i odwóz autobusem szkolnym z Halinowa

Różnorodną paletę zajęć pozalekcyjnych:

 • Kółko plastyczne
 • Kółko przyrodnicze
 • Kółko matematyczne
 • Kółko j. angielskiego
 • Kółko j.niemieckiego
 • Kółko historyczne
 • Doradztwo zawodowe
 • Kodowanie i programowanie
 • Robotyka
 • Szachy
 • SKS, PCK

 

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA I BEZPIECZEŃSTWO

TO GŁÓWNE ATUTY

NASZEJ SZKOŁY

 

 

Przyszłych uczniów informujemy:


Klasy  I-III mają oddzielne sale lekcyjne z kącikiem relaksacyjnym.


Dzieci są objęte programem:


„Owoce w szkole”


„Pij mleko”


Mają możliwość korzystania z drugiego śniadania i obiadu.